Jdi na obsah Jdi na menu
 


esf_eu_oplzz_podporujeme_seda.jpg 

   Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Stránky již nejsou funkční (Nejsou pravidelně aktualizovány)!

Odkaz na nové stránky najdete dole, na této stránce!

 

  

         SDRUŽENÍ FILIA   

                            se Vám představuje

 

Sám název znamená ve staré řečtině "LÁSKA" a má vystihovat programovou náplň našeho sdružení, kterou bez skutečné lásky opravdu dělat nelze. Pracujeme v humanitární oblasti a jsme registrovaní u MV ČR pod č. j. II/S-OS/1-24212/94-R dne 8.4.1994 jakožto nestátní, neziskové a necírkevní občanské sdružení. Obsah naší činnosti je předepsán statutem. 
Sídlem našeho sdružení je kancelář v Kamenné čtvrti č. 111 , územně spadající pod Brno - střed. Jde o všestranně zajímavou, urbanisticky specifickou oblast.

Naši činnost jsme až dosud financovali - různým dílem - z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, rozpočtu obce, grantů nadací, darů od jednotlivců nebo firem, příspěvků z vlastní činnosti a povolené veřejné sbírky. Pro Sdružení FILIA vede účetní firma oddělené podvojné účetnictví, většina grantů je nám poskytována formou přísně zúčtovatelných položek. Správnost vedení účetnictví i čerpání financí bylo mnohokráte kontrolováno pověřenými orgány.

Sdružení pomáhá zdravotně postiženým v několika programových okruzích, pro něž v současné době nacházíme jen s největšími obtížemi finanční zabezpečení. Poněvadž nelze počítat se státní podporou, jejíž možnosti rok od roku klesají, naléhavě hledáme generálního sponzora i další přispěvatele 
pro zachování všech činností, s nimiž se můžete v dalším textu podrobněji seznámit.

Věříme, že sami dospějete k názoru, že zánik všech zajímavých a již dobře fungujících programů by byl pro společnost ztrátou. Máte-li zájem osobně se seznámit s naší prací, rádi Vás u nás přivítáme.

Reference o naší organizaci Vám mohou poskytnout např.:

 

 

Magistrát města Brna, sociální odbor, odd. neziskových organizací

Jihomoravská asociace nestátních neziskových organizací (ANNO) -  pan Hron ( 05/41 21 55 33 )

Statutárním zástupcem je  Miluše Nechvátalová
 

                                   

 Naše nové webové stránky :   www.sdruzenifilia.cz