Jdi na obsah Jdi na menu
 


SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA KAMENKA

4. 8. 2011

 

Sociálně terapeutická dílna Kamenka
 
 
 

Poslání STD Kamenka

Posláním sociálně terapeutické dílny Kamenka je podpora lidem s kombinovaným postižením (primárně psychiatrickým, sekundárně mentálním, smyslovým postižením) při zachování či nabytí základních pracovních návyků a dovedností vycházejících z individuálních potřeb.

Cíle STD Kamenka

1. zachovat a rozvíjet manuální zručnost uživatelů

2. získání základních pracovních návyků a dovedností

- umí si říci o pomoc a spolupracuje s ostatními spolupracovníky (př. dokáže požádat jiného uživatele o pomoc a radu)

- snaží se v předem domluveném čase vytrvat v činnosti

- umí přizpůsobit denní režim pracovním povinnostem (př. Objedná se k lékaři, na úřady, mimo dobu docházky do dílny, chodí včas do dílny)

- umí nahlásit svoji nepřítomnost vedoucí dílny

Cílová skupina

Sociální službu poskytujeme lidem s kombinovaným postižením ( primárně s psychiatrickým, sekundárně mentálním, smyslovým postižením ), které mají stabilizovaný zdravotní stav ve věku 16 – 64 let s bydlištěm v Jihomoravském kraji.

V případě volné kapacity (maximálně 25 osob) je služba poskytována lidem s nekombinovaným postižením.

Diagnostické vymezení:

Osoby s onemocněním z okruhu psychóz, především schizofrenie a afektivní poruchy (dle MKN-10:F20 – F29, F30 – F39).

Osoby s poruchou osobnosti (dle MKN-10:F60 – F62)

Osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením                                        (dle MKN-10:F70 – F71)

Osoby s lehkým až středně těžkým zrakovým postižením

Osoby s lehkým sluchovým postižením

 

Službu neposkytujeme lidem s/se

 -agresivním chováním diagnostikovaným psychiatrickým lékařem

- -patologickou závislostí ( na drogách, alkoholu apod. )

- -s nařízenou ochrannou léčbou ( protialkoholická, protitoxikomanická, sexuologická )

- -závažnou infekční chorobou ( tuberkulóza, malárie, žloutenka apod. )

  

Službu nemůžeme poskytnout když

 -zájemce neodpovídá okruhu osob, pro něž je služba určena

 -je naplněna kapacita uživatelů (25 osob)

-zájemce nemá stabilizovaný zdravotní stav

 

 Forma poskytování služby

 - ambulantní

 

Kapacita služby

 - 25 osob

- okamžitá kapacita 15 osob

 

Místo poskytování služby

 Staré náměstí 225/27a, 619 00 Brno

Kamenná čtvrť 35, 639 00 Brno

 

Časový rozsah služby

 Pondělí až pátek 8,30 – 15,00 hod.

Služba je poskytována bezplatně

Náplň pracovních činností

- ruční tkaní

- pletení z pedigu

- pletení z papíru

- výroba dekorativních mýdel

- malba na sklo

- malování na kameny

- batika

- ubrousková technika

 

Poskytujeme

- základní sociální poradenství

- podmínky pro osobní hygienu

- pomoc se zajištěním stravy

- nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu

- podpora vytváření a zdokonalování základních

pracovních návyků a dovedností

 

C) ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

1. Zachování důstojnosti a úcty vůči uživateli

Vysvětlení: vždy vidím hodnotu v uživateli, která je dána tím, že je člověkem

2. Zachování důvěrnosti informací a ochrana osobních údajů uživatele

Vysvětlení: pracovník je vázán mlčenlivostí o osobních a citlivých údajích uživatele, nesděluje informace o uživateli třetím osobám bez jeho souhlasu.

3. Individuální přístup

 Vysvětlení: s každým uživatelem je vytvořen individuální plán, který vychází z jeho přání a potřeb.